پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مایع» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مایعات

اعم

غیر جاندار

اخص

آب، ادرار ( عین )، ادکلن، الکل، چرک ( مایع زرد رنگ زخم )، خون، رطوبت ( فقه )، شراب ( فقه )، شیره، کف، مایع متنجس، مایع مشکوک، منی، مَذْی، مُرکّب، نطفه، نوشابه، وَدْی، وَذْی

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 36 : صفحه 23