پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قبر مسلمان

وابسته

انتقال میت به اماکن مقدس، زیارت قبور صلحا، زیارت قبور علما، شهید ( فقه )، مؤمن ( ایمان ) ( فقه )، نبش قبر مؤمن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قبر مومن به زیرصفحه قبر مومن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.