پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «فتوا ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

افتاء، فتاوا، فتوی ( فقه )

اعم

تبلیغ

اخص

فتوای تقیه‌ای، فتوای غیر اهل

وابسته

احتیاطات اعلم، استفتاء، اشتباه در نقل فتوا، الفاظ فتوا، تصویب ( درستی همیشگی فتاوا )، تعارض فتوا با حکم، تغییر رأی مجتهد، تقیه در فتوا ( فقه )، ضمان مفتی، ظن به فتوای مجتهد، عدول از مرجع تقلید، علم به فتوا، مجتهد اعلم، منصب افتاء، نقل فتوا، وجوب افتاء، ولایت فقیه بر افتاء

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه فتوا ( فقه ) به زیرصفحه فتوا ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&p=1&g=33&showitem=226

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 32 : صفحه 20
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 449