پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

کسی که فاقد صلاحیت و اهلیت فتوا است.

اعم

فتوا ( فقه )

منابع

  • العروة الوثقی (ط.ج) جلد 1 : صفحه 35