پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مسلمان ( فقه )، کودک ( فقه )

وابسته

غایب شدن مسلمان

منابع

  • الجامع العباسی : صفحه 251
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 366
  • توضیح المسائل : صفحه 114
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 141
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 129