عملکردها

عرف مرسل

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

عرف مرسل : عرف فاقد دلیل بر قبول یا ردّ آن از طرف شرع

عرف مرسل، عرفی است که دلیلی بر قبول یا رد آن از سوی شارع وجود ندارد.

منابع

  1. نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباط : صفحه 155
  2. نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباط : صفحه 53
  3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

عرف ( اصول فقه )

وابسته

عرف صحیح، عرف فاسد

منابع

  • نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباط : صفحه 53، 155