عملکردها

عرف مخاطب

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

عرف مخاطب : شیوه رایج در محل زندگی مخاطب

عرف مخاطب، عرفی است که بر جامعه محل زندگی مخاطب حاکم است و وی در رفتار و گفتار خود از آن پیروی می‌نماید.

نیز ر.ک:عرف متکلم.

منابع

  1. مفاتیح الاصول : صفحه 41
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

عرف ( اصول فقه )

وابسته

خطابات، عرف متکلم

منابع

  • مفاتیح الاصول : صفحه 41