عملکردها

عرف متکلم

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

عرف متکلم : شیوه رایج در محل زندگی متکلم

عرف متکلم، عرفی است که بر جامعه محل زندگی گوینده، حاکم است و او نیز در رفتار و گفتار خود از آن تبعیت می‌کند. از آن جایی که عرف و عادت مردم در شرایط زمانی و مکانی مختلف، متفاوت است، گاه عرف متکلم با عرف مخاطب تفاوت پیدا می‌کند؛ برای مثال، در یک منطقه، تخم مرغ، به صورت عددی خرید و فروش می‌شود و در منطقه‌ای دیگر آن را وزن می‌کنند، و یا رطل مدینه با رطل عراق، از نظر مقدار متفاوت است.

در پیروی نمودن از عرف متکلم یا مخاطب، به هنگام وجود تفاوت بین آن دو، اختلاف است.

منابع

  1. مفاتیح الاصول : صفحه 41
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

عرف ( اصول فقه )

وابسته

خطابات، عرف مخاطب

منابع

  • مفاتیح الاصول : صفحه 41