پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات ( فقه )

وابسته

طهارت آلات قرآن، قرآن ( فقه )

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 169