پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «طهارت آب چاه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

طهارت چاه

اعم

طهارت آب

اخص

طهارت آب چاه از غسل جنب، طهارت آب چاه بدون کشیدن، طهارت آب متغیر چاه
به لحاظ تماثل نجاسات:
طهارت آب چاه از نجاست مختلف، طهارت آب چاه از نجاست مماثل
به لحاظ نوع نجاست:
طهارت آب چاه از ادرار، طهارت آب چاه از خوک، طهارت آب چاه از خون، طهارت آب چاه از سگ، طهارت آب چاه از عرق جنب از حرام، طهارت آب چاه از عرق شتر نجاست خوار، طهارت آب چاه از کافر، طهارت آب چاه از مدفوع، طهارت آب چاه از مردار، طهارت آب چاه از مسکر، طهارت آب چاه از منی، طهارت آب چاه از میت

وابسته

آب چاه، اخراج نجاست چاه، تماس آب باران با نجس، دلو ( ظرف )، زوال تغییرآب چاه، طهارت تبعی اطراف چاه، کشیدن آب چاه، نجاست آب چاه

منابع

 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 119
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 258
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 1 : صفحه 85
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 137، 142
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 1 : صفحه 206، 258
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 13، 14
 • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 187
 • کشف الغطاءعن مبهمات شریعة الغراء جلد 2 : صفحه 427
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 265
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 19
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 1 : صفحه 191