پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «کشیدن آب چاه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آب کشی ( چاه )، نزح آب چاه

اعم

احکام آب، کشیدن ( درآوردن )

اخص

کشیدن آب چاه نجس، کشیدن تمام آب چاه

وابسته

آب چاه، اخراج نجاست چاه، طهارت آب چاه

منابع

 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 119، 120
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 260، 261، 262، 264، 265، 269، 273
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 1 : صفحه 13
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 140، 142، 144، 147
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 1 : صفحه 208، 219، 226، 230، 233، 239، 255، 256، 257، 258، 264
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 13، 14، 143
 • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 187، 188
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 72
 • کشف الغطاءعن مبهمات شریعة الغراء جلد 2 : صفحه 426، 427
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 265، 270، 272، 273، 278، 279
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 15، 16، 17، 18، 19