پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

سجده با شست پا

وابسته

سجده با باطن شست پا