پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

صفات ( فقه )

اخص

انحلال، انعزال، انقراض، زوال اثر نجاست، زوال استطاعت، زوال اسم حیوان نجاست خوار، زوال اهلیت منتفع، زوال بوی پیاز، زوال بوی سیر، زوال تحریم طلاق، زوال ترشی سرکه انگور، زوال تصریه، زوال تعلیم سگ شکاری، زوال تغییرآب نابع، زوال حجر کودک، زوال حجر مفلس، زوال خورشید، زوال سرخی مشرق، زوال شرعی، زوال شفق، زوال شک در نماز، زوال عادت، زوال عذر، زوال عقد مهادنه، زوال عقل ( فقه )، زوال عیب مبیع، زوال عیب مغصوب، زوال عین متنجس از حیوان، زوال عین نجس، زوال ملکیت واقف، زوال منافع اجاره، زوال نور از سفیدی چشم، زوال وصف مبیع، زوال وطن

وابسته

آمیزش وقت زوال، اسباب زوال

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه زوال به زیرصفحه زوال/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 24 : صفحه 54