پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

زوج

اخص

محلّل اقل از سه طلاق
به لحاظ تکلیف:
محلّل کودک، محلّل مجنون
به لحاظ حریت:
محلّل حرّ، محلّل عبد
به لحاظ دین:
محلّل کافر بر کافر، محلّل کافر بر مسلمان
به لحاظ عیب:
محلّل اخته، محلّل مقطوع الذکر

وابسته

آمیزش محلل، اسباب زوال تحریم سه طلاق، اسلام محلّل، انزال مُحَلِّل، بلوغ محلل، دعوی آمیزش محلل، زوال تحریم طلاق، سه طلاق ( فقه )، لذت آمیزش، محلله، مطلقه سوم، نکاح محلل

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه محلّل ( طلاق ) به زیرصفحه محلّل ( طلاق )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

 • اصطلاحات فقهی : صفحه 473
 • المصادر الفقهیة جلد 32 : صفحه 409
 • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 9 : صفحه 376
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 333
 • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 801
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 4 : صفحه 534
 • ریاض المسائل جلد 7 : صفحه 346
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 20 : صفحه 417، 459
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 16
 • مهذب الاحکام جلد 26 : صفحه 61
 • موسوعة فقه ابراهیم النخعی جلد 2 : صفحه 827