پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

زوال، علائم مرگ

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 24