پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «زندانی ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مَحبِس، مَحْبوُسُ ( عقوبت )

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

امامت زندانی، تیمم زندانی در مکان غصبی، روزه زندانی، زکات مال زندانی، شفعه زندانی، طلاق زندانی، کفالت از زندانی، مرگ زندانی، نماز زندانی، نماز عیدین زندانی، هزینه زندانی، وصیت بر زندانی، وضوی زندانی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه زندانی ( فقه ) به زیرصفحه زندانی ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصطلاحات فقهی : صفحه 430
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 3246