پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

وضو ( فقه )

وابسته

زندانی ( فقه )، نماز زندانی، وضو با آب غصبی

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 107