پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «دادن ربا» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دفع ربا، ربا دادن

اعم

دادن

وابسته

ربا ( فقه )، ربا خوار، گرفتن ربا

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه 296