پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اجابت، حق مؤمن ( فقه )

وابسته

مؤمن ( ایمان ) ( فقه )، ولیمه فاسق

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 25