پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

حق مؤمن ( فقه )، سلام ( فقه )

وابسته

ترک سلام مومن، سلام به کافر، مؤمن ( ایمان ) ( فقه )

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 25
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 96