پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام زوجه، حج زن

اخص

حج عهدی زوجه، حج نذری زوجه
به لحاظ واجب و مستحب:
حج مستحب زوجه، حج واجب زوجه

وابسته

اذن زوج، هزینه حج زوجه، همراهی محرم در حج زن

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 164
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 384
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 109
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 17 : صفحه 332، 336
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 6 : صفحه 103، 156
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 2 : صفحه 153
  • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه 143، 147