پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

اذن ( فقه )

اخص

اذن خروج زوجه از خانه، اذن زوج به خلع، اذن زوج در رضاع

وابسته

اذن زوجه در نکاح، جلوگیری از بارداری بدون اذن زوج، حج زوجه، حج عهدی زوجه، حج نذری زوجه، خروج بدون اذن زوج، روزه نذری زوجه، زوج، صدقه زوجه، عهد زوجه، قسم زوجه به حج، قَسَم زوجه بدون اذن، گرفتن عکس بدون اذن زوج، هبه زوجه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اذن زوج به زیرصفحه اذن زوج/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 164
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 384
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 109
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 17 : صفحه 332
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 6 : صفحه 156
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 2 : صفحه 153
  • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه 143