پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام رجوع، توافق ( وحدت نظر )

وابسته

طلاق رجعی ( فقه )

== منابع ==[۱]