پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «طلاق رجعی ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

رجعی

اعم

طلاق سُنی ( اعم )

اخص

طلاق رجعی معتکف، طلاق عدی، طلاق غیر عدی

وابسته

توارث زوج و رجعی، توافق عدم رجوع، رجوع از طلاق رجعی ( فقه )، شهادت به رجعت، طلاق باین، مطلقه رجعیه، معتده رجعی، نکاح با خواهر رجعی، نکاح پنجم در طلاق رجعی، نکاح در عده رجعی، نکاح رجعی، وکالت در طلاق رجعی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه طلاق رجعی ( فقه ) به زیرصفحه طلاق رجعی ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 6 : صفحه 35
 • الفقه جلد 69 : صفحه 260
 • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 20 : صفحه 68
 • المصادر الفقهیة جلد 33 : صفحه 765، 836
 • تحریرالمجله جلد 2-3 : صفحه 39، 42
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 331
 • ریاض المسائل جلد 7 : صفحه 324
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 20 : صفحه 416
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 15
 • فقه السنة جلد 2 : صفحه 243
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 667
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 9 : صفحه 124