پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام طلاق

اخص

اسقاط حق رجوع ( فقه )، اطلاع رجعی به رجوع، اقرار به رجوع، ایلاء رجعی، برگشت رجعی بعد حدّ، بینه رجوع از طلاق، تجرید رجوع طلاق بر شرط، تحلیف در رجوع، تعریض به نکاح رجعی، تعلیق رجوع طلاق، توافق عدم رجوع، حق رجوع زوج ( فقه )، حق رجوع زوجه، دعوی آمیزش رجعی، دعوی اشهاد بر رجوع از طلاق، دعوی در سبقت رجوع و انقضای عده، رضایت رجعی، سفر رجعی، صلح بر حق رجوع، صیغه رجوع از طلاق، عربیت صیغه رجوع از طلاق، کفن رجعی، مشروعیت رجوع از طلاق، نکاح پنجم در طلاق رجعی

منابع

  • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 20 : صفحه 110
  • المصادر الفقهیة جلد 33 : صفحه 790
  • مهذب الاحکام جلد 26 : صفحه (157-158)