پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

توافق ( وحدت نظر )، شرایط شهادت ( فقه )

وابسته

شهادت ( گواهی )

منابع

  • الفقه جلد 86 : صفحه 343
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 334
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 441
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 20 : صفحه 159