پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ترجمه‌های فارسی قرآن : قرآن‌های ترجمه شده به زبان فارسی، اعم از کهن و جدید

ترجمه قرآن‌کریم به زبان فارسی، کهن‌ترین و از متقن‌ترین ترجمه‌های قرآن‌کریم است؛ هرچند از لحاظ کثرت، ترجمه‌های اردو و انگلیسی گوی سبقت را در این میدان ربوده‌اند. بنا بر نقل فقیه بزرگ حنفیان، شمس‌الدین سرخسی در ~المبسوط~ (ج 1، ص 37) کهن‌ترین ترجمه قرآن، ترجمه سلمان فارسی است که ابوحنیفه به آن استدلال کرده و گفته است: «ایرانیان به سلمان فارسی (رض) نوشتند که سوره فاتحه را برای آنان به فارسی ترجمه کند تا آن را در نماز بخوانند». و در روایت تاج‌الشریعه حنفی می‌افزاید: «سلمان برایش چنین ترجمه کرد: 'بسم الله الرحمن الرحیم؛ به نام یزدان بخشاونده… ' و آن‌گاه ترجمه‌اش را به پیامبر اکرم (ص) عرضه داشت».

همچنین جاحظ در ~البیان و التبیین~ (ج 9، ص 139) می‌گوید: «موسی بن سیار اسواری (متوفای 155ق) تفسیر قرآن را به فارسی ترجمه می‌کرد»

ترجمه‌های فارسی قرآن به دو بخش «ترجمه کهن» و «ترجمه‌های معاصر و جدید» تقسیم می‌شود. شرح و توضیح هریک از ترجمه‌ها در دو مدخل مربوط به آن آمده است.

نیز ر.ک:ترجمه‌های فارسی کهن قرآن، ترجمه‌های فارسی جدید قرآن.

منابع

 1. تاریخ ترجمه ازعربی به فارسی (از آغاز تا عصر صفوی) : صفحه 11
 2. دائرة المعارف تشیع جلد 4 : صفحه 213
 3. ترجمه آوایی, تفسیر پیوسته و تاویل قرآن به قرآن ناطق : صفحه 139
 4. مجله ترجمان وحی جلد 10 : صفحه 25
 5. ویژه نامه مرکزترجمه قرآن مجیدبه زبانهای خارجی : صفحه 14
 6. تاریخ ترجمه قرآن در جهان : صفحه 88
 7. ترجمه آوایی, تفسیر پیوسته و تاویل قرآن به قرآن ناطق : صفحه 155
 8. قرآن پژوهی (هفتادبحث وتحقیق قرآنی) : صفحه 323
 9. ترجمه آوایی, تفسیر پیوسته و تاویل قرآن به قرآن ناطق : صفحه (139-154)
 10. مجله ترجمان وحی جلد 10 : صفحه (25-104)

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ترجمه‌های فارسی قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ترجمه‌های پارسی قرآن

اعم

ترجمه قرآن، ترجمه‌های آسیایی قرآن

اخص

ترجمه قرآن ( آیتی )، ترجمه قرآن ( الهی قمشه ای )، ترجمه قرآن ( جلال الدین فارسی )، ترجمه قرآن ( خرمشاهی )، ترجمه قرآن ( مجتبوی )، ترجمه‌های فارسی جدید قرآن، ترجمه‌های فارسی کهن قرآن

وابسته

مترجمان فارسی قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ترجمه‌های فارسی قرآن به زیرصفحه ترجمه‌های فارسی قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اعجاز قرآن و بلاغت محمد صلی الله علیه و آله : صفحه 45، 164، 214
 • اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد : صفحه 445
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 465
 • تاریخ ترجمه ازعربی به فارسی (از آغاز تا عصر صفوی) : صفحه 11
 • تاریخ ترجمه قرآن در جهان : صفحه 88
 • ترجمه آوایی, تفسیر پیوسته و تاویل قرآن به قرآن ناطق : صفحه (139-154)، 155
 • دائرة المعارف تشیع جلد 4 : صفحه 213
 • قرآن پژوهی (هفتادبحث وتحقیق قرآنی) : صفحه 323
 • مجله ترجمان وحی جلد 10 : صفحه (25-104)
 • ویژه نامه مرکزترجمه قرآن مجیدبه زبانهای خارجی : صفحه 14