پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ترجمه‌های فارسی جدید قرآن : ترجمه قرآن به زبان فارسی معاصر و جدید

قرآن‌کریم در همه ملل و اقوام مسلمان از جمله ایرانیان جایگاه ویژه‌ای دارد و در دهه‌های اخیر، رویکرد چشمگیری به قرآن پدید آمده و ترجمه‌های متعددی برای قرآن نگاشته شده است.

اسامی صاحبان ترجمه‌های فارسی جدید قرآن بر اساس تاریخ چاپ به شرح ذیل است:

1. بصیرالملک (1316 ق) ؛ 2. آقامیرزا موسی (1329 ق) ؛ 3) مهدی الهی قمشه‌ای (1342 ق) ؛ 4. شیخ محمود تهرانی (1352 ق) ؛ 5. محمدکاظم معزی (1375ق) ؛ 6. حسین اصفهانی (1386ق) ؛ 7. علی نقی فیض‌الاسلام (1388ق) ؛ 8. رضا سراج (1392ق) ؛ 9. احمد آرام (1334 ش) ؛ 10. ابوالقاسم پاینده (1336ش) ؛ 11. عبدالحمید نوبری (1339 ش) ؛ 12. عباس مصباح‌زاده (1345ش) ؛ 13. حکمت آل‌آقا (1353ش) ؛ 14. زین‌العابدین رهنما (1354ش) ؛ 15. داریوش شاهین (1356ش) ؛ 16. عبدالمحمد آیتی (1367ش) ؛ 17. محمد خواجوی (1369 ش) ؛ 18. محمدباقر بهبودی (1369 ش) ؛ 19. جلال‌الدین فارسی (1369 ش) ؛ 20. جلال‌الدین مجتبوی (1371ه. ش) ؛ 21. مهدی فولادوند (1373 ش) ؛ 22. بهاءالدّین خرمشاهی (1374ش) ؛ 23. حسین استادولی؛ 24. ابوالقاسم امامی؛ 25. مسعود انصاری؛ 26. پورجوادی؛ 27. محمدحسین روحانی؛ 28. مجد (ترجمه منظوم) ؛ 29. عبدالمجید معادیخواه؛ 30. ناصر مکارم شیرازی.

گفتنی است که همه این ترجمه‌ها در قرن چهاردهم هجری انجام گرفته است.

نیز ر.ک:ترجمه‌های فارسی قرآن، ترجمه‌های فارسی کهن قرآن.

اصطلاح‌نامه

اعم

ترجمه‌های فارسی قرآن