عملکردها

بطلان معاملات

از دانشنامه علوم اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام معاملات، بطلان ( فقه )

اخص

بطلان معامله ربوی
به لحاظ ایقاع:
بطلان اقاله، بطلان عوض خلع، بطلان عوض مبارات
به لحاظ عقد:
بطلان اجاره ( فقه )، بطلان بیع، بطلان شرکت، بطلان شفعه، بطلان قرض، بطلان مزارعه، بطلان مسابقه، بطلان مساقات، بطلان مضاربه، بطلان مهادنه، بطلان نکاح، بطلان هدیه، بطلان ودیعه، بطلان وصیت، بطلان وکالت

وابسته

بطلان عبادات، صحت معاملات، مبطلات معاملات، معاملات بالمعنی الاخص، معاملات بالمعنی الاعم

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 18 : صفحه 193
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 23 : صفحه 334، 335، 397
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 543
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 113، 543
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 209
  • مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه 299