پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

بدل در اموال: اگر کسی مال دیگری را تلف کند یا در حکم تلف قرار دهد - مانند آنکه آن را بفروشد، به‏گونه‏ای که مالک، دسترسی به آن نداشته باشد - درصورتی که اتلاف، ضمان‏آور باشد، ضامن بدل آن است. بدل در مثلی) ر مثلی (مثل و در قیمی) ر قیمی (قیمت آن است.

) ر بدل تالف () ر بدل حیلوله (

1. جواهر الکلام 4 183- 182/14. 3 266 /9. 2 76 - 75 /5. العروةالوثقی 5 222- 221 /2. جواهر الکلام 169 - 166 /19.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 77

اصطلاح‌نامه

اعم

بدل ( فقه )

اخص

به لحاظ مبدل منه:
بدل تالف، بدل وقف
به لحاظ نوع:
بدل جعلی، بدل حقیقی، بدل حیلوله

وابسته

مال ( فقه )

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 77