پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

گذشت زمان

اخص

انقضای عده
به لحاظ خیار:
انقضای مدت خیار حیوان، انقضای مدت خیار شرط
به لحاظ عقد:
انقضای اجاره، انقضای مدت مزارعه، انقضای مدت نکاح

وابسته

مدت، وَقْت

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 7 : صفحه 45
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 397