پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام شهادت، اسباب ( فقه )

اخص

تکدّی شاهد، توبه برای شهادت، جلب نفع شاهد، حرص بر شهادت، دشمنی دنیوی شاهد، دفع ضرر از شاهد، غفلت شاهد

وابسته

اتهام ( فقه )، انتفاء تهمت شاهد، تهمت شاهد، دشمنی دینی شاهد، نسب شاهد

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 14 : صفحه 92
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 425
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 443
  • ترجمه تحریرالوسیله جلد 4 : صفحه 153
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 33 : صفحه 340، 424
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 383
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 190