پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اختلاط ( فقه )

وابسته

پوشش حریر مخلوط، حریر، نماز با حریر مخلوط

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 168
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 144
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 327