پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نماز با حریر

وابسته

اختلاط حریر، نماز با حریر خالص

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 528
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 144، 146
  • ترجمه تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه (262-263)
  • توضیح المسائل مراجع جلد 1 : صفحه 487
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 164
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 319، 327، 357