پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام سیاسات

اخص

ابطال حق، اثبات حق با حیله، اجتماع حق، احتساب حق شرعی، ادا ( بری الذمه از مال و حق )، ارث حق، استیفا (گرفتن حق )، اسقاط حق ( فقه )، اعراض از حق، اقرار به حق، انتقال حق ( فقه )، بیع حق، تحلیف در حق الناس، تحلیف در حق مشترک، تزاحم حقوق، تصرف حق غیر، تضییع حقّ، تعذر استیفای حق، تقاص از حق غیر، تقاص از حق مؤمن، تقاص از حق مالی، ثبوت حق در ذمه، ثمن از حق، حبس حق، حبس ممتنع ادای حق، حج قبل از ادای حق واجب، حجر در حق عمومی، خودداری از ادای حق، خودداری از قبض حق، دعوی در حق، دفاع از حق، رشوه برای احقاق حق، رشوه برای قضاوت حق، سقوط حق ( فقه )، شرکت در حق، شهادت بر شهادت به حق، شهادت به حق، شهادت جالب حق، صلح بر حق، ضمان حق، طلاق خلع بر حق، عدم شبهه در حق فاعل، علم به حق، غصب حق ( فقه )، قسم بر بقای حق، قضاوت در حق الله، قضاوت در حق الناس، کفالت در حق الله، کفالت در حق الناس، مطالبه حق مجاهد توسط ورثه، منع از اقرار به حق الله، منع از اقرار به حق الناس، منع حق غیر، مهریه به حق، مهلت در حق زوجیت، نبش قبر برای اثبات حق، نماز با حق غصبی، وصیت به حق

وابسته

حقوق ( فقه )

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 6 : صفحه (316-317)
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 680