پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

احکام حروف : قواعد مربوط به حروف

دستورها و قواعد ذکر شده برای برخی حروف را «احکام حروف» یا «مستحق حروف» گویند؛ مانند: اخفاء، اظهار، اقلاب، اماله، مدّ و…. این قواعد و احکام را در مدخل‌های مربوط به آن می‌توانید ببینید.

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «احکام حروف» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مستحق حرف

اعم

تجوید قرآن

اخص

احکام تنوین، احکام نون ساکن، اختلاس ( علوم قرآنی )، اخفا، ادغام ( علوم قرآنی )، استیفای حروف قرآن، اشباع ( علوم قرآنی )، اظهار، اماله، اِقلاب، تخفیف همزه، ترقیق، تفخیم (تجوید)، غُنَّه، فتح (علم قرائت)، قلقله، مدّ (تجوید)

وابسته

حروف قرآن ( علوم قرآنی )

منابع

  • حلیة القرآن قواعد تجوید مطابق با روایت حفص از عاصم جلد 2 : صفحه 26، 65