پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ر.ک:اماله.

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام حروف

اخص

فتح شدید، فتح متوسط

وابسته

اماله، ترقیق