پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «آلات سنجش» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مقیاس سنجش، واحد سنجش

اعم

آلات ( فقه )

اخص

آلات شناخت قبله، اسطرلاب، جدول نجومی، مقدار ( فقه )
به لحاظ اندازه:
انگشت ( فقه )، باع، ذراع ( آلت سنجش )، شعیره، فرسخ، کیلومتر، میل ( وسیله اندازه )
به لحاظ وزن:
اُوقِیَه، ترازو، جو ( واحد وزن )، حبّه، حُقَّه، دانق

وابسته

اقتصاد اسلامی

منابع

  • جلد magazines.iict.ac.ir جزء uploads : صفحه 5_49_15.08.pdf
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 248