پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

دانق

دانِق: واحدی در وزن.

دانق - معرّب دانگ - از ابزار توزین است که در زمان ائمّه علیهم السّلام رایج بوده است و وزن درهم را با آن تعیین می‏کردند. دانق، معادل هشت دانه جُوِ متوسط1 و برابر با یک ششم درهم است؛ بنابر این، یک درهم معادل شش دانق خواهد بود2) ر درهم (.

1. الاوزان و المقادیر/ 22 و 26؛ اوزان المقادیر/ 2 134. جواهر الکلام 174 /15.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 578

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات سنجش

منابع

  • احکام النساء : صفحه (60-61)
  • الخلاف جلد 1 : صفحه 130
  • الذکری : صفحه 95
  • المقنع : صفحه 22
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه 121
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 578
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) : صفحه 3578
  • منتهی المطلب (ط ق) جلد 1 : صفحه (51-52)، 86
  • نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام جلد 1 : صفحه 111