پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

سواره

وابسته

سهم غنیمت اسب سوار، گاو ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 204