پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ذبح با آهن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تذکیه با آهن

اعم

ذبح با فلزات، شرایط ذبح

اخص

ذبح با اره، ذبح با قیچی

وابسته

آهن، ذبح با فلز غیر آهن

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 212
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 6 : صفحه 263
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 99، 100
  • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 175
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 154، 166، 245
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 111، 123
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 204
  • مجله فقه اهل بیت : صفحه (92-93)، 95
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11 : صفحه 470
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 60