پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبح

اخص

ذبح با آهن، ذبح با چاقو، ذبح با فلز غیر آهن

وابسته

ذبح با غیر فلز، فلزات

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 146
  • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 175
  • مجله فقه اهل بیت : صفحه (90-91)
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 61