پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ذبح با فلز غیر آهن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تذکیه با فلز غیر آهن، ذبح با غیر آهن

اعم

ذبح با فلزات

اخص

ذبح با استیل، ذبح با برنج، ذبح با طلا، ذبح با مس، ذبح با نقره

وابسته

ذبح با آهن، ذبح با غیر فلز

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 212
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 146
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 16، 100
  • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 175
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 20، 74، 98، 154، 245، 274
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 111، 123، (143-144)
  • مجله فقه اهل بیت : صفحه (88-91)
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه (60-61)، 111