پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اجبار ( فقه )، احکام خمس

وابسته

اجبار کافر، خمس ( عمل )، خمس بر کافر، خمس معدن

منابع

  • الخمس : صفحه 920
  • الفقه جلد 33 : صفحه 58
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 388