پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

گیاه

اخص

اسطوخودوس، اِذخِر، بومادران، پونه، درمنه، ذریره، ریحان ( فقه )، زعفران، زنجبیل، سعد، قیصوم، کافور، گاوشیر، گل نرگس، مرزنجوش، ورس

وابسته

بوی خوش

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه گیاه خوشبو به زیرصفحه گیاه خوشبو/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 18 : صفحه 327