پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گاوشیر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جاوشیر، چاوشیر

اعم

گیاه خوشبو

وابسته

ریختن گاوشیر در بینی نوزاد

منابع

  • الکافی جلد 6 : صفحه 23