پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گناه صغیره ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

صغائر، صغایر ( فقه )

اعم

گناه ( فقه )

وابسته

احباط ( فقه )، استغفار از صغیره، اصرار بر صغائر، تکفیر ( مقابل احباط )، گناه کبیره ( فقه )

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 27 : صفحه 17
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 305