پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

گذاشتن مواضع سجده بر زمین

وابسته

استیعاب کف دست، سجده نماز، کف دست

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 302
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 10 : صفحه 139
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 366، 367
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 431