پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

استیعاب مواضع سجده

وابسته

کف دست، گذاشتن دست بر زمین

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 112
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 173
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 302
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 10 : صفحه (145-146)
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 367
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 432