پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

قاعده ید و کافر ، منابع:

منتقى الاصول جلد 7 صفحه 75

اهلیت وجوب و کافر ، منابع:

اصول السرخسى جلد 2 صفحه 338

تکلیف و کافر ، منابع:

عدة الاصول (ط.ق) جلد 2 صفحه 74

اقسام کافر ، منابع:

شرح المقاصد فی علم الکلام جلد 5 صفحه 227

آیه 50 انفال درباره مرگ سخت برای کافر ، منابع:

آموزش عقاید جلد 1 صفحه 405

تعریف کافر ، منابع:

شرح الاصول الخمسة صفحه 471

فرق در قبض روح مؤمن ( ایمان ) و کافر ، منابع:

آموزش عقاید جلد 1 صفحه 405

حدیث امام محمد باقر علیه السلام درباره فرق بین مسلمان و کافر ، منابع:

راه روشن (ترجمه المحجة البیضاء) جلد 1 صفحه 534

رابطه اوامر و کافر ، منابع:

عدة الاصول (ط.ق) جلد 2 صفحه 74

رابطه جاهل قاصر و کافر ، منابع:

المحصول فى علم الاصول جلد 3 صفحه 318

کیفیت محجوبیت کافر و عاصی و مطیع ، منابع:

بحرالمعارف جلد 2 صفحه 150

حدیث امام علی علیه السلام درباره مفاسد شکایت از مشکلات نزد کافر ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد هفدهم ) کتاب الروضه در مبانی اخلاق‏ از طریق آیات و روایات جلد 2 صفحه 52